استخدام

شرکت جهان تیوا آرا، جهت پست های سازمانی ذیل از متقاضیان و واجدین شرایط ، دعوت به همکاری می نماید.

شرایط و مهارت ها:

  • توسعه و فروش سفارشات مشتریان بالفعل و بالقوه / جذب مشتریان
  • مدیریت ارتباط با مشتری / تسلط بر اصول و فنون مذاکره
  • مسئولیت پذیری بالا، پرانرژی / دارای انگیزه و روابط عمومی و فن بیان قوی