اعطای نمایندگی

فعالان محترم در حوزه توزیع و فروش محصولات الکترونیکی (تلفن همراه و کامپیوتر) و بهداشتی (داروخانه ها و عاملین فروش تجهیزات پزشکی) می توانند با تکمیل فایل word ذیل و ارسال آن به آدرس ایمیل info@sanitizer.ir جهت اخذ نمایندگی استان خود اقدام نمایند.

شرایط اعطای نمایندگی فروش و توزیع استانی:

  1. دارا بودن زیر ساخت مناسب فروش اقلام
  2. سابقه مفید در امر فروش اقلام الکترونیکی (کامپیوتر و تلفن همراه) و بهداشتی
  3. حسن شهرت کسب و مالی
  4. توانایی مالی (استعلام بانک)
  5. دارا بودن مالکیت محل کسب و یا ارائه وجه تضمین مناسب
  6. دارا بودن طرح فروش و برنامه توسعه فروش محصول