امکانات دستگاه سنیتایزر

آروما جهت خوشبو نمودن
ضدعفونی کننده
شارژر وایرلس و کابلی
بدون آسیب به وسایل الکترونیکی، غیر الکترونیکی، فلزی یا غیر فلزی
مورد تائید سازمان انرژی اتمی ایران به لحاظ امن بودن دستگاه و اشعه UV-C
بدون نیاز به هیچ ماده مصرفی