فیلم ها

فیلم هایی جهت درک بیشتر واقعیت آلودگی تلفن همراه گرد آوری شده است. جهت اجرای هر ویدئو می توانید بر روی تصویر آن کلیک نمایید.